بخار پـز

HKL 970 SC

بخار پـز 45 سانتی متر
برچسب مصرف انرژی: A
ظرفیت 32 لیتر

کد کالا :
وضعیت : موجود