صفحه برق

IR 950

صفحه برق INDUCTION ـ 90 سانتیمتر
حداکثر قدرت: 5500 وات
دارای قفل کودک

کد کالا :
وضعیت : موجود
IRX 643

صفحه برق INDUCTION ـ 60 سانتیمتر
حداکثر قدرت: 3200 وات
دارای قفل کودک

کد کالا :
وضعیت : موجود
IR 321

صفحه برق INDUCTION ـ 30 سانتیمتر
حداکثر قدرت: 3200 وات
دارای قفل کودک

کد کالا :
وضعیت : موجود
EM 30 2P

صفحه برق 30 سانتیمتر
استیل ضدلک

کد کالا :
وضعیت : موجود
VT.TC 1P

صفحه برق 30 سانتیمتر
1 شعله بزرگ 3 حلقه ای

کد کالا :
وضعیت : موجود