یخچال‌ ـ فریزر

TGI2 120 D

فریزر زیرکابینتی
ظرفیت: 100 لیتر

کد کالا :
وضعیت : موجود
TKI2/145 D

یخچال زیرکابینتی
ظرفیت: 128 لیتر

کد کالا :
وضعیت : موجود
TFI2 130 D

یخچال زیرکابینتی
ظرفیت: 130 لیتر

کد کالا :
وضعیت : موجود
RVI 35

یخچال مخصوص نوشیدنی
ظرفیت: 35 بطری

کد کالا :
وضعیت : موجود
TKI2 300

یخچال توکار
ظرفیت: 315 لیتر

کد کالا :
وضعیت : موجود
TGI2 200 NF

فریزر توکار
ظرفیت: 220 لیتر

کد کالا :
وضعیت : موجود
CI2 350 NF

یخچال ـ فریزر توکار
ظرفیت: 270 لیتر

کد کالا :
وضعیت : موجود
NFE 900 X

ساید بای ساید 4 درب
ظرفیت ناخالص: 610 لیتر

کد کالا :
وضعیت : موجود
NF3 650

ساید بای ساید 2 درب
ظرفیت یخچال: 353 لیتر
ظرفیت فریزر: 176 لیتر

کد کالا :
وضعیت : موجود