هـــود

DHX 90 T

هود شومینه 90 سانتیمتر
توان: 1220 مترمکعب در ساعت
حسگر خودکار تشخیص میزان رطوبت

کد کالا :
وضعیت : موجود
DHX 90 P

هود شومینه 90 سانتیمتر
توان: 1200 مترمکعب در ساعت

کد کالا :
وضعیت : موجود
DHC 90

هود شومینه 90 سانتیمتر
حسگر کثیفی فیلتر
توان: 1200 مترمکعب در ساعت

کد کالا :
وضعیت : موجود
DPL 90

هود شومینه 90 سانتیمتر
دارای موتور 2 توربینه
توان: 1200 مترمکعب در ساعت

کد کالا :
وضعیت : موجود
DV 80 INOX

هود شومینه 80 سانتیمتر
توان: 1200 مترمکعب در ساعت

کد کالا :
وضعیت : موجود
DVL 90

هود شومینه 90 سانتیمتر
طراحی پانارومیک
توان: 1200 مترمکعب در ساعت

کد کالا :
وضعیت : موجود
DJE 60

هود شومینه 60 سانتیمتر
توان: 700 مترمکعب در ساعت

کد کالا :
وضعیت : موجود
DPL 110

هود جزیره 110 سانتیمتر
تایمر خاموش شدن اتوماتیک
توان: 1200 مترمکعب در ساعت

کد کالا :
وضعیت : موجود
DHX 110 T

هود جزیره 110 سانتیمتر
تایمر خاموش شدن اتوماتیک
توان: 1220 مترمکعب در ساعت

کد کالا :
وضعیت : موجود
C 910

هود زیرکابینتی 90 سانتیمتر
توان: 532 مترمکعب در ساعت

کد کالا :
وضعیت : موجود
GFH 73

هود مخلفی 70 سانتیمتر
توان: 756 مترمکعب در ساعت

کد کالا :
وضعیت : موجود