لیست نمایشگاههای داخلی لوازم خانگی در سال 1390

لیست نمایشگاههای لوازم خانگی در سال 1390 به ترتیب زمان برگزاری

دهمین نمایشگاه لوازم خانگی ، صوتی و تصویری استان کرمانشاه : 28 اردیبهشت تا 2 خرداد 1390

یازدهمین نمایشگاه لوازم خانگی همدان : 8 تا 13 خرداد 1390 نمایشگاه لوازم خانگی و لوازم و وسایل تزئینی منزل ، محل برگزاری : ارومیه * تاریخ برگزاری : 5 تا 9 آبان 1390 سایت :www.urmiafair.com

یازدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران : 17 تا 20 آذر 1390 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران ، برگزار کننده : انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

پانزدهمین نمایشگاه لوازم خانگی اصفهان : Hometech2012 زمان برگزاری 13 لغایت 16 بهمن 1390 / سایت : www.isfahan-fair.com

منبع : تهران کالا      1390/6/27