لذت در آشپزخانه با تکا

محتوا گستردگی حوزه فعالیت برند تکا شامل تولید محصولات صنعتی و لوازم خانگی برای آشپزخانه، حمام و سرویس های دستشویی  می باشد. تولید متنوع در تکا حاصل سرمایه گذاری مستمر و  تلاش  به منظورتحقیق و توسعه گسترده این محصولات  می باشد.

   1391/5/16